Beneficis de la pràctica del Patinatge Artístic

Físics:
  • Millora la condició física i permet desenvolupar habilitats motores.
  • Es treballen la major part dels nostres músculs, no només els de les cames, com es sol creure, sinó també els dels braços, esquena, espatlles, dorsals i abdominals.
  • Una hora de patinatge, treballada a un ritme entre moderat i intens, crema entre 600 y 1500 quilocalories!
Esportius:
  • Competir amb esportivitat.
  • Saber perdre però també, i sobretot, saber guanyar.
Psicològics:
  • Esforç i superació individual per a un bé comú.
  • Saber prendre decisions davant conflictes i/o dilemes.
  • Gaudir de la confiança en un mateix.
Socials:
  • Disciplina: Respectar les normes i regles establertes, tant les que fan referència al reglament esportiu, com a les instal·lacions utilitzades, al material, als horaris d'inici i de final, etc.
  • Convivència: Intercanviar relacions i aprendre a respectar als companys/es.
Tots aquests aspectes suposen guanys personals que seran útils, no només en l’àmbit esportiu dels patinadors, sinó en qualsevol aspecte de la seva vida.

No esperis més i vine a patinar amb nosaltres! T'ho passaràs molt bé!!!